תוכנית התקשוב


https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/bartaa/tochnet-tekshov/123.jpg
نشرة للأهالي - محدّثة -   
                                               עלון להורים 


     للدخول الى موقع פורטל התוכן החינוכי  اضغط على الصورةhttps://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/bartaa/tochnet-tekshov/images%20(4).jpg


   للدخول الى موقع מנב"סנט  اضغط على الصورة                   https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/bartaa/tochnet-tekshov/images%20(35).jpg


 للدخول الى موقع الانترنت الآمن   اضغط على الصورة                https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/bartaa/tochnet-tekshov/images%20(36).jpg


 للدخول الى موقع التعليم وقت الطوارئ  اضغط على الصورةhttps://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/bartaa/tochnet-tekshov/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84%20(4).jpg


 للدخول الى موقع الطوارئ لواء حيفا  اضغط على الصورة https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/bartaa/tochnet-tekshov/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84%20(5).jpg

Comments